Як форматувати телефон хуавей

1) Презентації з інформатики за новою програмою для 9 класу.
2) Bing: як форматувати телефон
3) як форматувати телефон

як форматувати телефон хуавей

Глобальна або територіально-розподілена мережа (ГМ) сполучає кілька  локальних   мереж  або  ПК,   географічно   віддалених  один   від одного (рис. 3.1). Для глобальних мереж характерний значний масштаб (як за площею мережі, так і за числом вузлів) та неоднорідність, тобто різний тип архітектури та програмного забезпечення їх вузлів.

Кожна з глобальних мереж (Internet, FIDONet, ALONA, Bitnet, DECnet та ін.) організовувалися для конкретних цілей, а в подальшому поширювалися за рахунок під’єднання локальних мереж, які використо­вували їх послуги та ресурси [44].

Залежно від розмірів охоплюваної мережею території ГМ поділяють на: міжнародні , які функціонують на території кількох країн чи континентів; регіональні або національні , які охоплюють територію країни, регіону, міста; корпоративні або відомчі , що зв’язують між собою локальні мережі одного підприємства, установи, відомства.

Першою технологією глобальних мереж стала технологія Е 1 …Е 4 / Т 1 …Т 4 , що була розроблена на початку 60-х рр. XX ст. Почали використо­вувати цифрові лінії для передавання телефонних повідомлень. Сигнали від різних джерел накопичувалися в мультиплексорі і передавалися одним кабелем. При прийманні сигналів відбувалося їх перетворення на початкову форму.

Tags: як, форматувати, телефон, хуавей,

Foto:

Video: